Afgelopen week is een nieuw stofafzuigsysteem geïnstalleerd en in gebruik genomen.

Deze investering heeft een aantal belangrijkste voordelen die we hiermee realiseren. Enerzijds komt het ten goede aan de producten en objecten in onze voorbewerkingsruimte waar o.a. geschuurd wordt, doordat er aanzienlijk minder stof op terecht komt. Anderzijds komt het ten goede van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, wat voor ons ook een belangrijke motivatie is geweest.

De schuurstof filterinstallatie, geleverd en geïnstalleerd door Soloan, is ontworpen om de totale werkomstandigheden te verbeteren door het stof af te zuigen. Indien er geschuurd wordt is het mogelijk de afgezogen luchthoeveelheid middels een 4-traps filtersysteem te filteren waarna de luchthoeveelheid weer retour geblazen wordt (100% recirculatie). Tevens is na klepomschakeling de luchthoeveelheid deels of volledig naar buiten uit te blazen, indien gewenst.

afbeelding stofafzuigingssyteem voor schuurstof afzuiging afbeelding over stofafzuiging installatie voor afzuigen van schuurstof afbeelding over schuurstof filterinstallatie voor stofafzuiging bij stralen en spuiten